Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 برنامه نوروز 1391

 

برگزاری محفل باشکوه نوروزی
فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا
شام شنبه مورخ 17 مارچ 2012 برنامه نوروزی به ابتکار فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا، در شهر کسل کشور آلمان برگزار گردید. دراین محفل باشکوه نوروزی نمایندگان جنرال قونسولی ج.ا. افغانستان مقیم بن، عدۀ از پیشکسوتان ونخبه گان ورزش افغانستان و ورزشکاران جوان افغان از کشور های آلمان، هالند ،دنمارک ، سویدن ، اطریش ودنمارک  شرکت ورزیده بودند. هنگام ورود سیر بهادر زاده قهرمان ورزش رزمی مقیم کشور هالند ،حاضرین محفل به پا خاسته ،وبا شور وهلهله وجوانان با اهدای شاخه های گل از قهرمان شان استقبال شایسته بعمل آوردند.
درآغاز محفل محترم نورالله نوری سکرتر مسئول فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا تشریف آوری مهمانان وورزشکاران را که ازراهای دور واز کشورهای مختلف در محفل نورزی حضوربهم رسانیده اند خیر مقدم وخوش آمدید گفتند.
بعدآ با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان ، ودعائیه خیر بمناسبت حلول سال نو خورشیدی، برنامه نوروزی رسمآ آغاز وافتتاح گردید.
سپس محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا طی سخنرانی ، هدف از برگزاری چنین برنامه های فرهنگی – ورزشی را از جانب فدراسیون بیان نموده افزودند:
(ما خواستیم که با بزرگداشت از یک عنعنه پُرافتخار ملی ومردمی ما یعنی نوروز ، از یکطرف این فرهنگ پسندیده اجداد خودرا به جوانان عزیز ما که دور ازوطن بزرگ شده اند، معر فی وآشنا بسازیم واز جانبی هم به بهانه چنین یک روز خجسته ومبارک لحظه کنار هم بشینیم واز وطن وفرهنگ  وسنتهای پسندیده آن سرزمین یاد آوری نموده وجشن شکوهمند نوروز را تجلیل کنیم.)
آقای سخی زاده ضمن ارزیابی دست آورد های ورزشی سال 1390 خورشیدی گفتند:(سالی که گذشت یکسال پُربار برای ورزش افغانستان بود. در این سال  تیم ملی پُرافتخار فوتبال کشور ما به مقام نایب قهرمانی جنوب آسیا دست یافت ، تیم ملی کرکت افغانستان دست آورد های قابل افتخار با خوداشت وبه همین ترتیب ورزشکاران عرصه ورزش های رزمی کشور مان در مسابقات مختلف بین المللی بیرق سه رنگ کشور مارا در احتزاز در آورده وافتخارات بزرگ برای کشور شان بدست آوردند.  در اروپا نیز ورزشکاران برومند افغان ،دست آوردهای قابل افتخار کمائی کردند که همه آن متعلق به تمام ملت میباشد. حمید رحیمی تاریخ ساز شد ولقب قهرمان جهان را در بوکس بدست آورد.سیر بهادر زاده و عبدالمحمد قهرمانان ورزشهای رزمی در مسابقات افتخارات فراموش ناشدنی  داشتند.  عثمان انوری قهرمان زیبائی اندام مدال برونز مسابقات جهانی را بدست آورد،محمدرسولی ،بکتاش سعیدی ویما سعیدی پیروزیها وافتخارات بزرگ درسطح اروپا وآلمان داشتند وباایجاد مکاتب ورزشی رول ارزنده در تربیه ورزشی جوانان ایفا کرده اند.بشیر علیزاده قهرمان کِک بوکس ایتالیا شد ومنصوریعقوبی در مسابقات اروپائی درخشش بسیار خوب داشته است. فوتبالر های جوان ما مانند بلال آرزو،  اعطا یمرالی، سنجر احمدی و شریعتیار با سهمگیری در مسابقات تیم ملی کشور ما رول ارزنده در پیروزی وافتخارات آن بازی کردند. همچنان نام های
 میلاد سالم ، منصور فقیری ، مصطفی حدید،علی خیل وزبیر امیری ودیگر فوتبالیست های افغان که در تیم های بااعتبار کشور آلمان وسایر کشور های اروپا بازی میکنند وهمچنان اعضا ومسئولین تیم (یونایتد) که در مسابقات کولن قهرمان شدند ، قابل فخر وسربلندی ماست.)
بعدآ محترم علی عسکرلعلی،محترم سیربهادر زاده ،محترم استاد نجف ومحترم حسامی سکرتر دوم جنرال قونسلی سخنرانی نموده وپیام های تبریکی شانرا بمناسبت نوروز وحلول سال نو ارایه داشتند.
دربخش دوم محفل نخست محترم جمشید ویس،محترم یما کریمی ومحترم مسیح حرکات نمایشی بوکس را اجرا نمودند.بعدآ اعضای جوان کلب افغان – هامبورگ تحت رهنمایی رئیس آن کلب محترم الحاج زلمی خیرخواه بیک نظم خاص وارد تالار شده ودرحالیکه موزیک ضرب میل نواخته میشد، حرکات موزون ضرب میل ونمایشات پهلوانی را اجرا کردند. متعاقبآ استاد محسن وفا براتی واستاد امیر سلطانی با شاگردان واعضای کلب شان به اجرای حرکات ونمایشات تکواندو پرداختند که بسیار جالب ودیدنی بود. اجرای حرکات رشته های مختلف ورزشی به استقبال گرم حاضرین مواجه گردیده وهر لحظه با کف زدنها وابراز احساسات بینندگان بدرقه میشد.
پس از آن بنا بر فیصله هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا یک تعداد از نخبه گان ،پیش کسوتان وجوانان ممتاز عرصه های مختلف ورزشی با تقدیر نامه های فدراسیون مورد تقدیر وتمجید قرار گرفتند. درتفویض تقدیر نامه ها محترم نوراحمد سخی زاده رئیس ،محترم امیر سلطانی معاون ، محترم نورالله نوری ،محترم محسن براتی، محترم صبور میرباز ومحترم حسن حیدری  اعضای هیآت مدیره فدراسیون ورزشی، محترم بیژن طاهری سکرتر اول ومحترم حسامی سکرتر دوم جنرال قونسلی ج.ا.افغانستان ، محترم سیربهادر زاده ،محترم الحاج محمدصابرروحپرور، محترم استاد پهلوان نجف،محترم علی عسکر لعلی ،محترم نعیم ابراهیم زاده و محترم شاهپور ویس سهم گرفتند. همچنان یک کپ افتخاری توسط محترم استاد امیر سلطانی معاون فدراسیون ورزشی افغانان بخاطر قدر دانی از محترم نورالله نوری سکرترمسئول فدراسیون ومالک سالون یاسمین که همواره  سالون خودراجهت برگزاری محافل ورزشی وفرهنگی بادل فراخ واحساس نیک در اختیار فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا قراداده،تفویض گردید.
بعد از صرف طعام شام وتفریح در بخش فرهنگی برنامه کنسرت جالبی توسط محترم محسن جوادی ،داریوش جوادی ومحترمه ستاره  اجرا گردید.
محفل درفضای پُر از صفا وصمیمیت وجمع وجوش نوروزی الی حوالی نیم شب ادامه یافت.
 
 
 
 
 
Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.