Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

 گزاراشات بوکس

 

 

غلام حسین مشت زن حرفوی افغان مقیم بلجیم

بخاطر اسپارینگ وتمرینات مشترک با حمید رحیمی قهرمان جهان (WBU) در شهر هامبورگ آمده بود

امروز سه شنبه مورخ 4 سپتامبر 2012 به ابتکار فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، غلام حسین بوکسر حرفوی افغان بنا به علاقمندی خودش واطلاعیه موافقت آقای رحیمی ، از کشور بلجیم جهت اجرای اسپارینگ با حمید رحیمی به هامبورگ آمده وهمراه با فرهاد امیری کِک بوکسر افغان از کشور بلجیم و رسول شفاهی بوکسر افغان از کشور هالند باحمید رحیمی تمرینات وحرکات ورزشی مشترک را اجرا نمودند ، اما اسپارینگ غلام حسین با حمید رحیمی بنا بر عدم موافقت ترینر حمید رحیمی ، به تعویق افتاده وبه آینده موکول شد. از جریان این تمرینات مشترک نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا باز دید نمودند.

بعد از تمرینات غلام حسین و فرهاد امیری در دعوتی که از جانب الحاج زلمی خیرخواه عضو هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، به افتخار شان ترتیب یافته بود ، شرکت کردند. در ختم سفر غلام حسین ، الحاج زلمی خیرخواه یکمقدار وسایل ورزشی را طور تحفه با ایشان اهدا کردند، که با تشکر پذیرفته شد.

 

زندگینامه مختصر غلام حسین مُشت زن حرفوی افغان

مقیم کشور بلجیم

 

غلام حسین فرزند عبدالعلی در سال ۱۳۶۶ در کوته سنگی در یک خانواده ی متوسط زاده شده و باشنده ی اصلی ولایت کابل میباشد.

موصوف دوره ی ابتداییه را در لیسه ی سید جمال الدین افغان به پایان رسانیده اما شرایط اقتصادی اجازه ی ادامه ی تحصیل برایش نداده و بخاطر مشکلات اقتصادی از تحصیل باز ماند..

حسین در سال ۱۳۷۶ در یکی از مسابقات ورزشی به مثابه ی بیننده اشتراک کرده و تحت تاثیر ورزش بکس قرار میگیرد.

در سال ۱۳۷۷ به ورزش بکس روآورده و مشوق اصلی اش برادر بزرگش میباشد.نخستین تمرینات خود را در کلپ شعاع تحت نظراستاد عبدالصبور شروع کرد و از انجاییکه تمرینات خود را با علاقه ، پایبندی وپشتکارتعقیب میکرد در سال ۱۳۷۷ شامل مسابقات نوجوانان گردید و مقام دوم را از ان خود نمود.

در سال ۱۳۷۹ شامل مسابقات تیم جوانان شد که بسیار خوب درخشید ودر ۵ مسابقه با سه ناک اوت حایز مقام اول گردید..

درسال ۱۳۸۱ راهی تیم ملی کشور شد که در این سال با چهار بُرد ویک باخت مقام دوم و در سال ۱۳۸۲ با ۵ بُرد مقام اول را بدست آورد.

پس از آن شرایط کشور امانش نداد و روانه ی دیار غربت گردید. .

در سال ۲۰۰۶ مقیم کشور بلجیم شد و در سال ۲۰۰۷ دوباره تمرینات اش را با استاد رشید از کشور مراکش از سر گرفت. .

در سال۲۰۰۸ اولین مسابقه را با یک روسی مساوی نموده و سال بعد افتخار قهرمانی جام بلجیم را در وزن ۶۹ کیلوگرام کسب کرد..

اما در ۲۰۰۹ در مسابقات جام بلجیم مقام دوم را بدست آورد. بعدا تمرینات را تحت نظر استاد رانی بلجیمی اغاز کرد.

حسین غلام به این تمرینات اکتفا نکرده بکس را در سال ۲۰۱۰به شکل حرفوی شروع کرد . اولین مسابقه ی حرفوی اش با یک تبعه ی چکسلواکیا یی بود، که درمدت یک دقیقه و ۴۵ ثانیه ، با یک ضربه بسیار قوی در ناحیه قبرغه حریف خودرا ناک اوت کرده وبرنده اعلام گردید.

دومین مسابقه ی حرفوی اش در کشور هالند با یک اسراییلی بود که این حریف را نیز مغلوب مینماید

بعد از انکه تمرینات را نزد استاد جورجی در سال ۲۰۱۲ شروع کرد حریف ارمنی را نیز مغلوب ساخت

از انجاییکه حب وطن را دردل دارد تمرینات را با استاد عارف اغاز نموده تا بتواندبنام افغانستان مسابقه داده و بیرق کشور را به احتزاز در اورد.

 

 

خبر ورزشی
جمشید ویس گواهینامه مربی بوکس را از کشور آلمان بدست آورد
جای افتخار وسربلندی است که ورزشکاران بااستعداد وتوانمند افغان در شرایط دوری وغربت از وطن نیز به آموزش های حرفوی ادامه داده وبافراگیری آموزه های جدید دانش مسلکی خودرا تکمیل وتقویت نموده ودررشته های مورد پسند شان جواز فعالیت دریافت میدارند.
جمشید ویس بوکسر ورزیده وعضو اسبق تیم ملی بکس کشور ما یکی از آنجمله ورزشکاران ساعی وپُرتلاش است که با علاقه وپشتکار توانست بتازگی لیسانس ترینری رشته بوکس رااز کشور آلمان بدست آورد.
محترم جمشید ویس ورزش بُکس را در سال 1980 در کلب تعلیم وتربیه شروع نموده ونظر به استعداد وپشتکار ودسپلین عالی ورزشی بسیار سریع راه خودرا بسوی پیشرفت وشهرت درعرصه بُکس کشور باز نمود. چنانچه یکسال بعد یعنی در سال 1981 سه مرتبه لقب ستاره مسابقات جوانان را از آن خودساخت.
در سال 1982 عضویت تیم ملی بُکس افغانستان را حاصل نموده ، در 1985 عنوان بهترین بوکسر مسابقات سال 1985 را کمائی نمود. الی سال 1988 آقای جمشید ویس در مسابقات ملی وبین المللی شرکت ورزیده واز عنوان قهرمانی در وزن خود دفاع نموده است.
بعدآ در کشور آلمان مهاجرت نموده وکماکان به ورزش مورد علاقه اش ادامه داده است. درشهر «نوی ایزن بورگ » کشور آلمان شامل یک کلب بُکس گردیده وبعد از یکسال تمرینات متداوم وپیگیر در سال های 1993-1994 سه مرتبه در مسابقات بُکس شرکت ورزیده وبسیار خوب درخشیده است.
همین اکنون جمشید عضو کلب بوکس «نوردین اُفین بخ» میباشد. اوبعد از سپری نمودن موفقانه یک دوره آموزشی لیسانس یا جواز حکم پونکت را در سال 2010 بدست آورده وبتاریخ 25 فبروری 2012 توانست که لیسانس ترینری بوکس را بدست آورد.
هیآت مدیره اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا این موفقیت را برای محترم جمشید ویس ، خانواده محترم ایشان وهمه ورزشکاران افغان صمیمانه تبریک وشادباگفته پیروزی ها وکامیابی های مزید ایشان را از باراه خداوند متعال آرزو مینماید.

 

 

خبرورزشی
صدف رحیمی بانوی بوکسر افغانستان وارد انگلستان شد
صدف رحیمی که یگانه بانوی بوکسر افغانستان است که جواز شرکت در مسابقات بکس بانوان المپیای 2012 لندن را بدست آورده است، بخاطر سپری نمودن یک دوره کوتاه تمرینات وآمادگی هاوآشنایی بامحیط و شرایط اقلیمی لندن ، دیروز وارد انگلستان شد. قرار است صدف رحیمی مدت دوهفته در انگلستان اقامت نموده وبه تمرینات سخت ومنظم بپردازد. دراین مدت صدف رحیمی روزانه سه مرتبه تحت نظر مربیان انگلیسی تمرین خواهد کرد.
محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ونماینده فدراسیون ملی بکس افغانستان در اروپا ، تیلفونی با صدف رحیمی در انگلستان تماس گرفته وضمن اظهار خوشامدید ، جویای احوال شان شده وبه ایشان رهنمائی های لازم ارایه داشتند . قابل تذکر است که حین فرود آمدن صدف رحیمی به میدان هوائی لندن ، مهماندار که باید از ایشان پذیرایی نموده واورا به محل اقامت شان رهنمون میشدند، اصلآ تشریف نیاورده وبانوی بوکسر ما باوجود خستگی سفر بسیار طولانی ساعتها منتظر ماندند ولی از مهماندار هیچ خبری نشده است. بعدآ به همکار ی پولیس میدان هوایی وپرداخت 160 دالر کرائیه تاکسی خودرا به شهرCardis انگلستان محل بودوباش شان رسانیده اند.
صدف رحیمی که هنوز هفده سال عمر دارد چهار سال قبل به شکل حرفوی به ورزش بوکس پرداخته وقصد دارد از مسابقات المپیای 2012 لندن به افتخارات ورزشی افغانستان بیافزاید. پیشتر صدف رحیمی از مسابقات بین المللی بوکس منعقده تاجکستان مدال نقره مسابقات را بدست آورده است.

گوشه از تمرینات تیم بوکس بانوان افغانستان منجمله صدف رحیمی با محترم نور احمد سخی زاده

 

 

 

حمید رحیمی وروسلان درویچ بعد از انجام وزن گیری دربرابر هم.

امشب آنان بخاطر بدست آوردن عنوان قهرمانی جهانی WBU به مصاف هم میروند. آغاز مسابقات 8 شب بوقت اروپای مرکزی درشهر هامبورگ جرمنی

  

حمید رحیمی حین تعین وزن درمحضر هیآت برگزار کننده مسابقه ونمایندگان WBU . درمراسم تعین وزن حمید رحیمی وروسلان درویچ از بیله روس علاوه بر منیجران ومربیان شان ، رئیس وعده از هیآت رهبری فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ویکتعداد طرفداران وعلاقمندان حمیدرحیمی شرکت ورزیده بودند

 

 

حمید رحیمی برای مسابقه آماده میشود
روزسه شنبه مورخ 31 جنوری 2012 حمید رحیمی به سلسله امادگی ها برای مسابقه 11 فبروری اش  به تمرینات وسپارینگ تحت نظر ترینر ورزیده شان پرداخت. سپارینگ نخستین خودرا در هشت روند با یک بوکسر ورزیده که بیشتر از 200 مسابقه آماتور را پشت سر گذاشته موفقانه انجام داد. به قول آقای کریستوف منیجر حمید رحیمی قرار است الی مسابقه دو سپارینگ دیگر نیز شا مل 12 روند اجرا گردد.قابل تذکر است که  حمید رحیمی در 11 ماه فبروری بخاطر کسب عنوان قهرمانی جهانی WBU در شهر شتوتگارت کشور آلمان مسابقه مینماید.
 از جریان این آمادگی ها وسپارینگ ، محترم نوراحمد سخی زاده رئیس وحسین آقا جوادی عضو هیآت مدیره اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا ویکتعداد علاقمندان، بازدید بعمل آوردند. جریان این آمادگی توسط تیم تلویزیونی NDR تصویر برداری گردیده وقرار است با مصاحبه اختصاصی حمید رحیمی بزودی ازطریق آن تلویزیون به نشر برسد.

 

 

 

جمشید ویس چهره برازنده ورزش بُکس افغانستان
 
امروز یکی از چهره های برازنده عرصه ورزش بُکس را به معرفی میگیریم. نام اش جمشید ویس است ودر سال 1966 عیسائی در شهر زیبای کابل دیده بجهان کشوده است.
ورزش بُکس را در سال 1980 در کلب تعلیم وتربیه شروع نموده ونظر به استعداد وپشتکار ودسپلین عالی ورزشی بسیار سریع راه خودرا بسوی پیشرفت وشهرت در بُکس کشور باز نمود. چنانچه یکسال بعد یعنی در سال 1981 سه مرتبه لقب ستاره مسابقات جوانان را از آن خودساخت.
در سال 1982 عضویت تیم ملی بُکس افغانستان را حاصل نموده ، در 1985 عنوان بهترین بوکسر مسابقات سال 1985 را کمائی کرد. الی سال 1988 آقای جمشید ویس در مسابقات ملی وبین المللی شرکت ورزیده واز عنوان قهرمانی در وزن خود دفاع نموده است.
 بعدآ در کشور آلمان مهاجرت نموده وکماکان به ورزش مورد علاقه اش ادامه داده است. درشهر «نوی ایزن بورگ » کشور آلمان شامل یک کلب بُکس گردیده وبعد از یکسال تمرینات متداوم وپیگیر در سال های 1993-1994  سه مرتبه در مسابقات بُکس شرکت ورزیده وبسیار خوب درخشیده است.
 جمشید عضو کلب بوکس «نوردین اُفین بخ» بوده وبعد از سپری نمودن موفقانه یک دوره آموزشی لیسانس یا جواز حَکم پونکت را در سال 2010 بدست آورده وهمین اکنون مصروف آموزش وبدست آوردن لیسانس ترینری بُکس میباشد. قابل تذکر است که جمشید ویس تحصیلات عالی خودرا در رشته جقوق در دانشگاه کابل بسر رسانیده است.
اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا کار وفعالیت افتخار آمیز آقای ویس را در عرصه بُکس بدیده قدر نگریسته و موفقیت وکامیابی های مزید شانرا دراه خدمت به ورزش ،از بارگاه ایزد منان تمنا مینماید.

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.