Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

دیداروملاقات سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان با ورزشکاران درهامبورگ

به همت  فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، گردهمایی شاندار بخاطر دیداروملاقات محترم یوسف کارگر معاون فدراسیون وسرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان با ورزشکاران مقیم آلمان  ، شامگاه روز18 ماه نوامبر 14 درشهر هامبورگ برگزار گردید.   در این دیدار ورزشکاران سابقه دار عرصه های گوناگون ورزشی افغانستان ، اعضای تیم ملی فوتبال کشور ، بازیکنان جوان وبااستعدادیکه علاقمند پیوستن به تیم ملی فوتبال افغانستان میباشند وعده از مسئولین نهاد های فرهنگی واجتماعی افغانان در آلمان شرکت ورزیده بودند.

محفل باتلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط محترم قاری احمد عسکر زاده آغاز گردید. متعاقبآ محترم محمد صابر روحپرور ریس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ونماینده رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان در اروپا ضمن اظهار خوشامدید وخیر مقدم به آقای یوسف کارگر در مورد کارکردها وفعالیت خستگی ناپذیر ایشان  درتقویت تیم ملی فوتبال افغانستان وموفقیتها وپیروزیهای بدست آمده بخصوص کسب مقام قهرمانی جنوب آسیا صحبت نموده وبرپروسه انتخاب ومعرفی بازیکنان به تیم ملی کشور طی هشت سال گذشته مختصرآ روشنی انداخته واز سهمگیری بازیکنان افغانان مقیم اروپا وخانوادهایشان تشکر وقدردانی نمودند.      بعدآ محترم یوسف کارگر بعداز اظهار خرسندی از ملاقات امروز با ورزشکاران سابقدار وجوانان ، بصورت مفصل حاضرین مجلس را درجریان کار ، دست آوردها ودشواریهای فراراه تیم ملی فوتبال افغانستان قرار داده ودر باره هدف وبرنامه سفر کنونی خودتوضیحات همه جانبه ارایه داشتند . اقای کارگر گفتند که جوانان وبازیکنان افغان که در اروپا زندگی وورزش مینمایند رول بارز در پیروزیها ودست آوردهای تیم ملی فوتبال افغانستان داشته اند. ایشان گفتند که بخاطر انسجام وهماهنگی بیشتر بازیکنان دراروپا ، فدراسیون فوتبال کشور آلمان وعده دادند که قبل از هر بازی ، اردوگاه تمرینی را دریکی از شهر های آلمان آماده وبرای تمرینات در اختیار بازیکنان منتخب تیم ملی فوتبال افغانستان قرار خواهند داد. همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان اظهار داشت که تیم ملی فوتبال افغانستان واقعآ یک تیم ملی ومربوط به همه ملت است وافزود که در آینده نیز با تمام قوت اصل شایستگی ولیاقت در انتخاب اعضای جدید تیم ملی در نظر گرفته خواهد شد وبه هیچ نوع سفارش وفشار در زمینه انتخاب اعضای تیم تن در نخواهد داد.

سپس وقت وزمینه برای مباحثه وتبادل نظر آزاد فراهم گردید. در این بخش چند تن از حاضرین سوالات ، پیشنهادات  وانتقادات شانرا صریحآ مطرح کردند که از آقای کارگر جوابها وتوضیحات قناعت بخش ارایه گردید.

بعدآ بنا بر فیصله هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، بخاطر تقدیر وتمجید از کار وفعالیت محترم یوسف کارگر معاون فدراسیون وسرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان، مدال افتخاری فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا توسط محترم محمدصابر روحپرور ریس این فدراسیون به ایشان تفویض گردید.

محفل بعد از صرف غذا وگرفتن عکسهای یادگاری ، در فضای شور وشعف ورزشی خاتمه یافت .

طبق یک گزارش دیگرمحترم یوسف کارگر روز 18 ماه نوامبر2014 با محترم بارزصوفی زاده ریس شرکت صوفی زاده وعضو افتخاری هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا در حالیکه ریس وتعداد از اعضای هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، حضور داشتند ، ملاقات نموده وضمن صحبت وتبادل نظر آقای صوفی زاده آمادگی شانرا در حمایت عملی وهمه جانبه از تیم ملی فوتبال افغانستان ابراز داشتند. در این ملاقات فیصله بعمل آماد که یک دفتر مشترک نمایندگی فدراسیون فوتبال افغانستان وفدراسیون ورزشی افغانان در اروپا از جانب آقای صوفی زاده آماده و در اختیار فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا قرار داده شود. وهمچنان روی طرح یک برنامه ایجاد ارودگاه تمرینی در یکی از کشورهای عربی ویا ترکیه برای تمرینات مقدماتی وهماهنگ کننده برای بازیکنان داخل وخارج کشور ، تبادل نظر مقدماتی صورت گرفت وفیصله شد تا روی برنامه ریزی آن با رهبری فدراسیون ملی فوتبال افغانستان مشوره های لازم صورت بگیرد.

همچنان چاشت همانروز آقای یوسف کار گر در حالیکه محمدصابرروحپرور ، شفیع نوروززاده ویاسین عظیمی همراه شان بود ، بخاطر دیدار وملاقات با اعضای سابق تیم ملی فوتبال افغانستان ، عازم شهر پدربن کشور آلمان گردیدند.      

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.