Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 گزارشات کِک بوکس و تای بوکس

منصور یعقوبی در مسابقات اروپائی کِک بوکس باپیروزی بر حریف اش وارد مرحله بعدی مسابقات شد
روز شنبه مورخ 10 ماه مارچ 2012 مسابقات اروپائی کِک بوکس تحت عنوان A1 World Combat Cup در شهر گینک کشور بلجیم برگزار گردید. در این مسابقات حدود 32 تن از کِک بوکسران از کشور های مختلف اشتراک ورزیده وبه مصاف هم رفتند. منصور یعقوبی یکتن از ورزشکاران ورزیده افغان مقیم کشور هالند دروزن 63,5 کیلوگرام در این مسابقات شرکت ورزیده وبا غلبه بر حریف خود در جمله 16 تن از کِک بوکسران جواز اشتراک درمراحل بعدی مسابقاترا که قرار است بتاریخ 7 اپریل در شهر ایندهوفین کشور هالند برگزار گردد، دریافت نمود.

دست آوردهای جوانان ورزشکار افغان مقیم اروپا 

منصور یعقوبی کِک بوکسر افغان حریف هالندی اش را نِک اوت کرد

منصور یعقوبی ورزشکارجوان و بااستعداد افغان، روز شنبه مورخ 24 سپتامبر 2011 در شهر (Akmaar) کشور هالند طی یک مسابقه جالب کِک بوکس حریف هالندی اش (Robert van Nimwegen) را بسیار سریع وبا ضربات  تندوکاری از پا در آورده ونِک اوت کرد. منصور یعقوبی با پیروزی بر حریف هالندی خود کمر بند قهرمانی (WMTA titel  Nederlandse) از آن خود ساخت.  اوهمچنان در میان 12 تن از ورزشکاران شرکت کننده این مسابقات عنوان بهترین مبارز کِک بوکس را کمائی وکپ افتخاری آنرا بدست آورد. همچنین مدال افتخاری کمیته ملی المپیک افغانستان  توسط محترم نوراحمد سخی زاده مسئول کمیسیون بُکس به نمایندگی از اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا برای منصور یعقوبی در میان شورو هلهله تماشا چیان ، تفویض گردید.
منصور یعقوبی 25 سال دارد ومدت 14سال میشود که به ورزش رزمی بکُس وکِک بُکس روی آورده است. منصور نخست مدت 2سال در کشور روسیه ، ورزش را با بُکس آغاز نموده  وبعدآ همزمان با مهاجرت به کشور هالند به ورزش کِک بوکس پرداخته است.اوتااکنون 36 مسابقه کرده که از جمله 29 مسابقه را بُرده و5 بار حریفان خودرا  KO نموده است.
منصور یعقوبی به ورزش کِک بُکس بسیار علاقه داشته وبصورت منظم روزانه 2مرتبه و5روز در هفته تمرینات خودرا پیش میبرد. منصور یعقوبی این مسابقه ودست آوردهای آنرا از بهترین خاطره زندگی اش بحساب میآورد.

 

 
بشیرعلیزاده مدال برونز قهرمانی جهان موی تای رابدست آورد
 
 
بشیرعلیزاده قهرمان افغان درایتالیا دررشته کیک بُکسینگ، با شرکت درمسابقات قهرمانی جهان هنرهای رزمی درایتالیا، برای اولین باردررشته موی تای به رقابت پرداخته و با کسب مقام سوم برنده مدال برنزبرای افغانستان گردیده است.
قابل یادآوریست که این مسابقات جهانی از 27 الی 30 اکتبرسال روان میلادی درشهرساحلی کراره منطقه توسکانه ایتالیا برگزارشد که ورزشکاران رشته های رزمی بیش از صد کشورجهان شرکت نموده بودند.
 
این ورزشکارافغان، ورزش را ازسن چهارده سالگی درایران آغازنموده و درسن هفده سالگی توانسته مقام دوم مسابقات جهانی کنگ فوی جام تمدن ها را کسب نماید.
 
آقای علیزاده دررشته های سانشو، کنگفو توا، کیک بُکسینگ درمسابقات ملی و بین المللی درایران رقابت نموده و تاکنون پانزده مدال برای افغانستان برنده شده است.
 
لازم به ذکراست که این ورزشکارافغان درزمان اقامت درایران، مقام قهرمانی بهترین مبارزخارجی را برای پنج بارمتواتر دردست داشته است.  
 
درکنارمبارزه و شرکت درمسابقات، آقای بشیرعلیزاده همراه با برادربزرگش "استاد عبدالله علیزاده" ورزشگاه خصوصی داشته و شاگردان زیادی را دررشته های وشو، سانشو و کیک بُکسینگ تقدیم جامعه نموده اند. 
  
پس ازمهاجرت به اروپا، درسال 2006 میلادی درکشورفنلاند با شرکت درمسابقات کشوری، عنوان "مبارز بی حریف" را به خود اختصاص داد.
 
بشیرعلیزاده که ازچند سال بدینسومقیم ایتالیاست، تاکنون دررشته های کیک بُکسینگ، موی تای، و کی وان، برنده چندین مسابقه منطقه ای وملی درسطح ایتالیا گردیده است.
اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا ضمن عرض تبریک وتهنیت به ورزشکارقهرمان بشیر علیزاده ازایشان بخاطر ارسال گزارش خبری جهت نشر درسایت اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا صمیمانه ابراز تشکروامتنان مینماید. 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.