Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 گزارشات دَوِش

 

 ایمان ذکی در مسابقات دوش جوانان زیر 18 سال  

Hallen-Meisterschaften Hamburg / Schleswig-Holstein
ایمان ذکی ورزشکار جوان وبااستعداد دَوِش که عضویت تیم دَوِش کلب افغان- هامبورگ را دارد،در مسابقات دَوِش قهرمانی هامبورگ – شلیسویگ هولیشتاین ،که روزیکشنبه 22 جنوری 2012 در بزرگترین هال ورزشی هامبورگ برگزارگردید،شرکت ورزید .
ایمان ذکی تحت رهنمائی محترم احمد عسکر زاده مسئول کمیسیون اتلتیک خفیفه ،در ترکیب تیم بِرگِدورف در کتگوری جوانان زیر سن 18 سال در دَوِش 800 متر شرکت ورزیده ودر میان 13 تن از برازنده ترین ورزشکاران تیم های شرکت کننده ، مقام هشتم مسابقات را کمائی نموده وتحسین نامه این تورنیر را بدست آورد.
برای تشویق وحمایت این جوان ورزشکار در این مسابقات بااهمیت که همه ساله در سطح بسیار عالی در هامبورگ برگزار میگرددمحترم نوراحمد سخیزاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا، محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان ،  محترم الحاج زلمی خیرخواه مسئول امورمالی فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا وعدۀ از اعضای فامیل وعلاقمندان ایمان زکی ، دعوت شده واشتراک ورزیده بودند.
درختم مسابقه ایمان ذکی مورد تشویق ونوازش رهبری و دست اندر کاران نهادهای ورزشی دراروپا وآلمان، قرار گرفته و برایش آینده درخشان درورزش موردعلاقه وی آرزو نمودند.
  
 

 

ایمان ذکی امسال در دَوِش الستر هامبورگ
در میان متعلمین این شهر اول شد
ایمان ذکی ورزشکار افغان روز یکشنبه مورخ 11 سپتامبر 2011 در« دَوِش22.انترناسیونال  الستر هامبورگ» در کتگوری دَوِندهای متعلم فاصله 1200 متر را در 4:00 دقیقه طی نموده ومقام اول مسابقه را ازآن خود ساخت. آقای احمد عسکر زاده مسئول کمیسیون اتلتیک اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپااظهارداشت که ایمان ذکی از جمله ورزشکاران مستعد باشگاه دَوِش افغانها در هامبورگ میباشد .اوگفت که چندی قبل یلدا هاشمی نیز در دوش 75 متر در میان متعلمان ناحیه برگِدورف شهر هامبورگ مقام چهارم را بدست آورد. آقای عسکر زاده افزود که اعضای برازنده تیم اش مصروف تمرینات جدی بمنظور آمادگی برای انتخاب واشتراک شان در ترکیب تیم ملی افغانستان در المپیای 2012 لندن میباشد.

     

 

 

      

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.