Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

 

همایش دیدار با حسین صادقی قهرمان محبوب ما

درشهر هامبورگ برگزار گردید

روزدوشنبه مورخ 26 نوامبر2012 همایش دیدار  قهرمان محبوب کشور ما آقای حسین صادقی با ورزشکاران وورزشدوستان افغان در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردید.کار این همایش که یکتعداد فرهنگیان ، پیشکسوتان ورزش افغانستان وعده از جوانان ورزشکار شرکت ورزیده بودند، با تلاوت آیات از کلام الله مجید توسط الحاج زلمی نظری آغازگردید. بعدآ الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان ونوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ضمن ابرازخیر مقدم به آقای صادقی، در باره شخصیت وافتخارات ورزشی قهرمان محبوب ما سخنرانی نمودند. سپس  زندگینامه مختصر آقای صادقی توسط آقای غلام سخی ارزگانی قرائت گردید. همچنان حسن بوکسر وظاهر مصطفی اعضای هیآت مدیره نهاد های ورزشی افغانان در اروپا وآلمان  پیرامون جهات گوناگون شخصیت آقای صادقی صحبت وابراز نظر کردند. بعدآ آقای صادقی سخنرانی کوتاه وجالب در مورد فعالیت های ورزشی وهنری شان اریه داشته واز استقبال گرم مسئولین نهاد های ورزشی در آلمان واروپا صمیمانه اظهار تشکر وقدر دانی نمود.

درجریان همایش، فیلم کوتاه وبسیار دیدنی از کار های ورزشی وهنری اقای صادقی به نمایش گذاشته شد که مورد علاقه ودلچسپی حاضرین قرارگرفت.

بعدآ بخاطر تمجید از کار وفعالیت ورزشی اقای صادقی وکسب عنوان قهرمانی جهان در جزیره کیش ، تقدیر نامه های فدراسیون ورزشی افغان در اروپا واتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان توسط رؤسای این دونهاد ورزشی ، درحالیکه از جانب تعداد از اعضای هیآت مدیره این دوارگان همرا هی میشدند به اقای صادقی تفویض گردید.

کارهمایش در فضای شور وشعف ورزشی وگرفتن عکسهای یادگاری،  حوالی ساعت 9 شام خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.