Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

سومین تورنمنت کُشتی بین الافغانی دراروپا موفقانه برگزار گردید

بمناسبت فرارسی سال نو خورشیدی 1394 وجشن باستانی نوروز ، روزیکشنبه مورخ 8 مارچ 2015 سومین تورنمنت کُشتی بین الافغانی دراروپا ، به همت فدراسیون ورزشی افغانان مقیم اروپا در شهر هامبورگ کشور آلمان موفقانه برگزار گردید.در این تورنمنت به تعداد 55 تن کُشتی گیرافغان از کشورهای اطریش، سویدن، ناروی وشهرهای مختلف کشور آلمان شرکت ورزیده وبشکل کُشتی آزاد در وزنهای مختلف باهم به رقابت پرداختند.

     تورنمنت با تلاوت آیت از قران مجید وپخش سرود ملی افغانستان رسمآ آغاز گردید . در آغاز محمدصابر روح پرور ریس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ضمن سخنرانی مختصر به ورزشکاران و پیشکسوتان که از راهای دور ونزدیک تشریف آورده بودند، خوش آمدید وخیر مقدم گفته وبه اهمیت برگزاری تورنمنت های ورزشی در رشد وتقویت فعالیتهای ورزشی جوانان افغان مقیم کشورهای اروپایی اشاره کرده وبرای تدویر موفقانه وبا نظم این تورنمنت ابراز آرزو مندی نمودند.

بعدآ پهلوانان نمایش جالب ضرب میل را که یکی از حرکات عنعنوی کُشتی بشمار میرود ، اجرا کردند که مورد علاقه ودلچسپی تماشاچیان قرار گرفت.

پس از آن پهلوانان در وزن های مختلف باهم دست وپنجه نرم کردند. که در نتیجه تیمی باشگاهای ذیل به مقامات اول تا سوم دست یافتند:

1-باشگاه پهلوانی میوند مقام اول وکپ قهرمانی تورنمنت را کمایی کرد.

2-باشگاه پهلوانی افغان هامبورگ مقام دوم را بدست آوردند.

3-باشگاه پهلوانی برلین مقام سوم رااز آن خود ساختند.

 لقب بهترین کُشتی گیر این تورنمنت به پهلوان رحمت الله مرادی ازباشگاه میوند تعلق گرفت.

 جام قهرمانی این تورنمنت توسط مهمان ویژه تورنمنت، آقای حسین صادقی قهرمان جهانی رشته ورزش رزمی وشوو به پهلوان عبدالله پناه زاده مسول باشگاه میوند، کپ مقام دومی توسط استاد پهلوان  نجف مقصودی به آقای زلمی خیرخواه مسؤل باشگاه افغان-هامبورگ وکپ مقام سومی توسط استاد سید نورآغا به پهلوان احمدجان خشنگ مسؤل باشگاه پهلوانی برلین تفویض گردید همچنان کپ بهترین کُشتی گیر تورنمنت توسط آقای زلمی خیرخواه معاون فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا به پهلوان رحمت الله مرادی اهدا گردید.

در این تورنمنت برعلاوه اعضا وهیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا، تعداد زیاد از پیشکسوتان ونخبگان عرصه های مختلف ورزش از کشورهای آلمان ، هالند وسویدن وهمچنان رؤسا ومسولین نهاد های اجتماعی وفرهنگی افغانان در کشور آلمان حضور به رسانیده ودر تفویض مدالها وتصدیقنامه ها به برندگان مقام های اول تاسوم وزنهای مختلف سهم گرفتند.

تورنمنت که آزساعت 11 بجه پیش از چاشت آغازگردیده بود حوالی ساعت 6 عصر با گرفتن عکس های یادگاری ودر فضای شور وشعف وصمیمیت ورزشی پایان یافت.  

 

  

 

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.