Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 گزارشات پهلوانی

 

کُشتی گیران افغان مقیم اروپا در مسابقات بین المللی کُشتی در فرانسه شرکت مینمایند

قرار است روز چهارشنبه 1 می 2013 یک تیم پهلوانی از میان کُشتی گیران جوان افغان مقیم اروپا تحت رهنمایی ومدیریت محترم زلمی خیرخواه رئیس باشگاه پهلوانی افغان –هامبورگ وعضوهیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان دراروپا ،در تورنمنت بین المللی کُشتی که در شهر اورتون کشور فرانسه برگزار میگردد ، شرکت نمایند. درترکیب این تیم هفت تن از ورزشکاران ورزیده افغان که در تورنمنت بین الافغانی کُشتی ،که چندی قبل به ابتکار فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا دایر گردیده بود، شناسایی وعضویت تیم اروپایی کُشتی افغانان را حاصل کردند ،شامل بوده وبنام افغانستان وزیر بیرق ملی ما در تورنمنت فرانسه حضور میابند.

درکتگوری جوانان :

1-پهلوان نور احمد محمد در وزن 60 کیلوگرام

2-پهلوان فهیم افشار در وزن 74 کیلوگرام

درکتگوری مردان:

3-پهلوان مبین حکیمی در وزن 66 کیلوگرام

4-پهلوان محمد رضا قمبری در وزن 74 کیلو گرام

5-پهلوان مصطفی نظری در وزن 74 کیلو گرام

6-پهلوان علیشاه عظیم زاده در وزن 96 -100 کیلو گرام

7-پهلوان امین در وزن 84 کیلو گرام

این تیم ورزشی توسط هیآ ت از فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا تحت ریاست محترم نوراحمد سخیزاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ونماینده رسمی کمیته ملی المپیک افغانستان در کشور آلمان همراهی میگردد.

 

 

علی معراج نظری کُشتی گیر جوان افغان درفینال مسابقات

کَشتی "هانزا پوکال " هامبورگ مصدوم گردید

روز یکشنبه مورخ 11 ماه نوامبر 2012 مسابقات کشتی شمال آلمان تحت عنوان "Hanse Pokal Turnier " در شهر هامبورگ کشور آلمان برگزار گردید . در این مسابقات که دران 17 تیم پهلوانی از ایالات شمال آلمان شرکت ورزیده بودند، 5 کُشتی گیر جوان باشگاه ورزشی افغان هامبورگ تحت نظر الحاج زلمی خیرخواه رئیس آن باشگاه وپهلوان مبین حکیمی مربی ایشان ،اشتراک نموده بودند. دراین مسابقات که بشکل " آزاد" صورت گرفت کشتی گیران جوان وبااستعداد باشگاه ورزشی افغان بسیار خوب درخشیدند. مجید نظری در وزن 38 کیلوگرام حریف خود جعفرمسجدی را از باشگاه "رولاند" ضربه فنی کرد وبه نیمه فینال مسابقات راه یافت . در مرحله نیمه فینال مسابقه بعد از یک باخت در جایگاه سوم قر ار گرفت . کشتی گیر جوان وبامهارت دیگر علی معراج نظری بود که در وزن 58 کیلو با ضربه فنی نمودن دوحریف قدرتمند وارد فینال مسابقه گردیده ، اما در مسابقه فینال بنا بر مصدومیت از ناحیه مفصل دست چپ از مسابقه بازمانده وبه بیمارستان انتقال گردید. این بدشانسی سبب شد که او در مقام دوم مسابقه قرار گیرد. امروز قرار اطلاع وضعیت این جوان ورزشکار خوب است اما در اثر برآمدن دست ویک کسر خفیف مدتی باید در بیمارستان تحت تداوی قرار داشته باشد. ضمن عرض تبریک به علی جان نظری بخاطر کسب افتخار مقام دومی مسابقات، از بارگاه ایزد لایزال شِفای عاجل وصحت کامل برایش استدعا داریم.

بخاطر تماشای این مسابقات بزرگ وتشویق جوانان ورزشکار افغان ، نوراحمدسخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، استاد پهلوان ضمیر مسئول کمیسیون پهلوانی ومحمد نعیم ابراهیم زاده مسئول کمیسیون زیبایی اندام اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان وعده از افغانان ورزشدوست شهر هامبورگ وحومه شرکت ورزیده بودند.

 

 

یک پیروزی افتخار آفرین در مسابقات بین المللی کشتی

در کشور چک

سمیرالکوزی کشتی گیر جوان وبااستعداد افغان مقیم کشور بلجیم ، در مسابقات بین المللی کُشتی در کشور چک مقام دوم ومدال نقره این مسابقات را بدست آورد. الکوزی دروزن 66کیلو گرام با پهلوانان از کشورهای چک ،سویدن وپولند کُشتی کرد وآنهارا شکست داده ووارد فینال مسابقات شد . در مسابقه فینال سمیر الکوزی مسابقه را به کَشتی گیر سلواکی واگزارکرد ودوم شد.

در این مسابقات کُشتی گیران از 15 کشورمانند بلجیم،پولند،فرانسه،سلواک،جرمنی،کرواسیا،سویدن ، اوکرائین ، بلغاریا وسایر کشورها شرکت ورزیده بودند.

هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا این دست آورد بزرگ را از یک مسابقه بسیار بااهمیت بین المللی ، برای محترم سمیر الکوزی ،خانواده محترم شان وهمه ورزشکاران وورزشدوستان آفغان صمیمانه تبریک وتهنیت گفته وموفقیت وکامیابی های مزید ایشانرا از بارگاه ایزد لایزال استدعا مینمایند.

 

 

قهرمان کُشتی ناروی مهمان باشگاه ورزشی افغان- هامبورگ بود
امید حسینی کُشتی گیر جوان وتوانمند افغان مقیم کشور ناروی که چهار مرتبه در وزن های 63 و66 کیلو گرام عنوان قهرمانی ناروی را بدست آورده است ، روز پنجشنبه مورخ 7 جون 2012 بنا بر دعوت محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، وارد شهر هامبورگ شد.
امید حسینی روز جمعه 8 جون به باشگاه ورزشی افغان- هامبورگ رفته واز جانب محترم الحاج زلمی خیرخواه عضو هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ورئیس باشگاه ورزشی افغان – هامبورگ،محترم پهلوان مبین مربی باشگاه وکُشتی گیران جوان آن باشگاه پذیرائی ومورد استقبال گرم ورزشی قرار گرفت.
درآغاز امید حسینی توسط حسین آقا جوادی عضو هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، به ورزشکاران معرفی گردید. بعدآ امید حسینی همراه با پهلوان مبین وهمه اعضای باشگاه به تمرینات پرداخته وبا اجرای تخنیکهای مدرن کُشتی (گریکو رومن ) به شکل نظری وعملی به تبادل تجارب پرداختند. در ختم تمرینات امید حسینی از اینکه امکان آشنائی با کُشتی گیران بااستعداد باشگاه افغان – هامبورگ واجرای تمرینات مشترک باآنها اظهار تشکر وقدر دانی نمودند. پس از ختم تمرینات امید حسینی با رئیس واعضای هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا وبعضی از اعضای باشگاه ورزشی افغان – هامبورگ در دعوت که به افتخار شان از جانب محترم الحاج همایون خیرخواه یکتن از ورزشدوستان خَیِر مقیم هامبورگ ترتیب یافته بود اشتراک ورزیدند.
امید حسینی فرزند محترم سید عباس درسال 1992 در شهر کابل در یک خانواده ورزشی بدنیا آمده است. امید چهار برادر ورزشکار دارد که همه در رشته پهلوانی ورزش میکنند. امید از آوان کودکی به ورزش روی آورده ، با جمناستیک ورزش را آغاز کرد ودر سن 10 دسالگی هنگامیکه در کشور ایران مهاجر شد رشته پهلوانی را مانند سایر برادرانش برگزید. بعدآ زمانیکه در کشور ناروی پناهنده شد کماکان به ورزش کُشتی ادامه داده وبا شرکت در مسابقات گوناگون در ناروی توانائی واستعداد خودرا به نمایش گزاشته وبا تمرینات مداوم وپیگیر وزحمت فراوان راه خودرا به سوی تیم ملی ناروی باز نموده ودر مسابقاتیکه بخاطر قهرمانی کشور ناروی براه انداخته شد ، با شجاعت ومتانت لقب قهرمانی را درو وزن 63 کیلو در سطح کشور ناروی بدست آورد. متعاقبآ در مسابقات اروپائی شرکت ورزیده، از مسابقات کشور های پولند ،هنگری،دنمارک وسویدن چندین بار مدالهای طلا، نقره وبرونز را بدست آورده است.
آقای حسینی آرزو دارد که از طریق ورزش به کشور زادگاهش خدمت نموده وباشرکت در ترکیب تیم ملی پهلوانی افغانستان در میادین جهانی بیرق ملی افغانستان را به اهتزاز درآورد.
 

 

 دُرخشش عالی کُشتی گیران جوان کلب افغان-هامبورگ
درمسابقات قهرمانی هامبورگ  

 روز شنبه مورخ 21جنوری 2012 مسابقات پهلوانی «قهرمانی هامبورگ» درشهر هامبورگ برگزارگردید.دراین مسابقات که کلب های پهلوانی افغان-هامبورگ،رولاند،وانزه تال وکیل شرکت ورزیده بودند،اعضای تیم کلب پهلوانی افغان – هامبورگ بسیار خوب درخشیده ونتایج افتخار آفرین را بدست آوردند. 3مدال طلا و2مدال نقره حاصل زحمات وعرق ریزی کشُتی گیران جوان کلب افغان از این مسابقات بوده ودوتن دیگر مقام های چهارم وپنجم را ازآن خود ساختند:
دربخش جوانان ونوجوانان مجید نظری دروزن 38کیلو مدال طلا،علی معراج نظری دروزن 54 کیلو مدال طلا، میلاد علیزاده دروزن 76 کیلو مدال نقره ومجیب نظری دروزن 63 کیلو مقام پنجم مسابقات را کمائی کردند.
دربخش مردان مصطفی نظری که در یک مسابقه بسیار جالب وهیجانی حریف مقتدر ایرانی خودرا از کلب «وانزه تال» در روند سوم ضربه فنی کرده ودر جایگاه دوم وزن 74 کیلو قرار گرفته مدال نقره را بدست آورد . علی عبدل دروزن 74 کیلو چهارم شد.
ازجریان این مسابقات پُرهیجان ودیدنی ، محترم نوراحمد سخیزاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ،حسین آقا جوادی مسئول نشرات ویکتعداد از افغانان مقیم هامبورگ وحومه ، دیدن نموده وورزشکاران را مورد تشویق ونوازش قراردادند.
محترم الحاج زلمی خیرخواه رئیس کلب افغان ومسئول مالی فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا نتایج بدست آمده توسط ورزشکاران جوان را قناعت بخش توصیف نموده واز آمادگی آنان در مسابقات بعدی بخصوص مسابقات قهرمانی شمال آلمان یادآوری کرد.
مسابقات کُشتی «قهرمانی هامبورگ» که ازساعت 10 صبح آغاز یافته بود حوالی ساعت 5عصر خاتمه یافت.
 
 
برگزاری مسابقات پهلوانی در شهر کیل آلمان
روزشنبه مورخ 10 سپتامبر 2011 مسابقات جالب ودیدنی پهلوانی در(Coventryhalle) شهر کیل کشور آلمان دایر گردید. در این مسابقات کُشتی گیران جوان وبااستعداد کلپ پهلوانی افغان/هامبورگ در برابر کُشتی گیران کلب های  ( GaardenKG Tus ) و(  Lȕbeck ESV Hansa) مسابقه نموده وبسیار خوب درخشیدند.دراین مسابقات که در سطح اوبر لیگ شمال آلمان برگزار گردیده بوده کشتی گیران در دونوبت بشکل« آزاد» و«گِرِکو-رومن»  به مصاف هم رفته وتوانائی های فنی وتخنیکی خودرا به نمایش گذاشتند.
از میان کَشتی گیران جوان کلب افغان – هامبورگ ،مصطفی نظری در وزن 74 کیلوگرام حریف پَر قدرت خودرا ضربه فنی نموده وبا کَشتی جالب ودیدنی تحسین وتشویق تماشاگران را برانگیخت. همچنان محمد از کلب افغان هامبورگ حریفان خودرا ازتیم های مقابل بزانو در آورده وبا گرفتن امتیازات بلند، به آنان غالب گردید.
هیآت برگزاری مسابقات در خاتمه از مسابقات بسیار خوب ،دسپلین ونظم ورزشکاران کلب افغان به نیکی یادآوری نموده از اشتراک فعال کلب افغان در مسابقات تقدیر وتمجید بعمل آوردند.
ازجریان این مسابقات جالب بعضی از اعضای هیآت رهبری اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا وعدۀ از افغانان ورزشدوست مقیم شهر کیل بازدید بعمل آوردند.
کلب پهلوانی افغان – هامبورگ ازسال 2007 به ابتکار محترم زلمی خیرخواه عضو هیآت مدیره اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا و رئیس آن کلب ایجاد وآغاز به فعالیت نموده ومحترم استاد ضمیرسابق عضو تیم ملی پهلوانی افغانستان وفعلآ مسئول کمیسیون پهلوانی اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم اروپا ، بحیث مربی در تربیه کشتی گیران جوان این کلب فعالانه سهم دارند.
 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.