Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

 

برگزاری موفقانه دومین تورنمنت کُشتی بین الافغانی اروپا در هامبورگ

شنبه مورخ 19 ماه اپریل 2014 دومین تورنمنت اروپایی کُشتی بین الافغانی در شهر هامبورگ کشور آلمان موفقانه برگزار گردید.در این تورنمنت که بیشتر از 50 کشتی گیر از باشگاهای پهلوانی برلین، هانور، هامبورگ فرانکفورت ودورتموندشرکت نموده بودند ، در وزنهای مختلف به مصاف هم رفتند.
تورنمنت با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط محترم زلمی خیرخواه معاون فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان رسمآ به کار خود آغاز نمود. بعدآ محترم محمد صابر روحپرور ریس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا حضورورزشکاران ، مهمانان وپیشکسوتان عرصه های مختلف ورزشی را خیر مقدم گفته وبه صورت مختصر از کار وفعالیت یکساله فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا واهداف بعدی آن به حاضرین معلومات داده و برای ورزشکاران شرکت کننده مسابقات آرزوی موفقیت وکامیابی نمودند.بعدآ ورزشکاران بشکال منظم در حالیکه در پیاپیش آنان ترینرها ومسئولین شان حرکت میکردند داخل تالار شده ونمایش ظرب میل ونرمش پهلوانی را همراه با موزیک ضرب میل اجرا کردند. سپس نمایشات جالب تای بوکس وتکواندو توسط محترم استاد احمدشاه واعضای باشگاه ورزشهای رزمی ایشان اجراگردید که مورد علاقمندی وتشویق تماشاچیان قرار گرفت .
متعاقبآ مسابقات بشکل آزاد در وزنهای مختلف تحت نظر هیآت ژوری آغاز گردید.
در نتیجه تیمی تیم پهلوانی افغان - هامبورگ مقام قهرمانی ، تیم هانوور مقام دوم وتیم برلین مقام سوم مسابقات را از آن خود ساختند. کپ قهرمانی تورنمنت توسط محترم پهلوان نورآغا برای محترم زلمی نظری ریس باشگاه پهلوانی افغان وکپهای دومی وسومی توسط محترم سیرخان مدیر
عمومی اسبق سپورت ارودو ومحترم پهلوان روهینا نورستانی تفویض گردید همچنان کپ بهترین کُشتی گیر تورنمنت توسط محترم محمد صابر روحپرور برای محترم پهلوان مبین حکیمی ترینر باشگاه پهلوانی افغان - هامبورگ وکپ دسپلین تورنمنت توسط محترم استاد محسن وفا براتی برای پهلوان جوان امیر اصغری تفویض گردید.
در این تورنمنت پیشکسوتان عرصه های فتبال ، پهلوانی وبکس وهمچنان روسا واعضای هیآت رهبری بعضی نهادهای ورزشی وفرهنگی مانند نمایدنده محترم افغان یورو سپورت وانسامبل فرهنگی هامبورگ شرکت ورزیده ودر تفویض مدالها وتقدیرنامه ها سهم گرفتند.
کار تورنمنت که ساعت 11 پیش از چاشت آغاز گردیده بود حوالی ساعت 7شام در فضای شور وهلهله ورزشکاران وورزشدوستان خاتمه یافت.
قابل تذکر است که محترم استاد پهلوان محمد ابراهیم یکی از بزرگان وستاره ورزش پهلوانی کشور ویک تعداد از رهبری فدراسیون ملی پهلوانی واداره ورزش کشور نیز دعوت بعمل آمده که متآسفانه به علت عدم دریافت ویزه از سفارت مربوط عدم حضور شانرا اطلاع دادند.
هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا از همه دوستان وعزیزان که در تنظیم هال ورزشی، امور فلمبرداری وعکاسی وتهیه غذای چاشت برای مهمانان سهم گرفته وکمک کردند، صمیمانه سپاسگزاری مینماید.

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.