Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 قهرمانی جهانی حمید رحیمی

 

حمید رحیمی نخستین قهرمان افغان درتاریخ  بوکس جهانی

حمید رحیمی مشت زن نام آور افغان دارنده لقب قهرمانی آسیا(PAB) وعنوان قهرمانی (GBC) روز جمعه مورخ 24 فبروری 2012 در شهر هامبورگ کشور آلمان با شکست حریف پُر قدرت خود روسلان دریویچ از کشور روسیه سفید، در سکوی قهرمانی جهان قرار گرفته وکمر بند قهرمان جهانWBU وزن سوپر متوسط را از آن خود ساخت. برای نخستین بار در تاریخ جهانی ورزش بوکس یک افغان موفق میشود که چنین یک عنوان بزرگ رادرسطح جهان بدست آورد.  
حمید رحیمی شجاعانه با حریف اش از بیله روسیه مبارزه نموده ودر روند هشتم مسابقه روسلان دریویچ را آز پا در آورد. از جریان این مسابقه بسیار جالب وهیجان انگیز بوکس محترم پروفیسور عبدالرحمن اشرف سفیر کبیرج.ا. افغانستان در برلین بایکتعداد از همکاران شان ،محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا، محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغنهای مقیم آلمان ، محترم الحاج زلمی خیرخواه وحسین آقا جوادی اعضای هیآت فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا وآلمان، محترم علی عسکر لعلی سکرتر جنرال اسبق کمیته ملی المپیک افغانستان وکارمندفعلی فیفا ، محترم نعمت الله زمانی عضوهیآت رهبری کمیته افغان – یورو – سپورت ویکتعداد کثیر از ورزشکاران وورزشدوستان افغان مقیم کشور های اروپا بازدید بعمل آوردند. در ختم مسابقه یک ثوب چپن از طرف سفیر افغانستان به حمید رحیمی اهدا گردید که در میان شور وهلهله حاضرین حمید رحیمی با تشکر از جناب سفیر چپن را پوشید.
باکسب قهرمانی جهانی یکی از رویاهای حمید رحیمی تحقق یافت وآکنون آرزو ی بعدی ایشان که انجام مسابقه بوکس در افغانستان در دستور کار قرار دارد ، یقین کامل داریم که این آرزوی انسانی شان که اجرای مسابقه تحت عنوان صلح در کابل میباشد نیز باتشریک مساعی کمیته محترم ملی المپیک افغانستان ، فدراسیون ملی بوکس کشور وفدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، عملی خواهد شد.
درختم مسابقه روئسا وهیآت های رهبری ورزشی از محترم سمیع سحاب منیجر اقای رحیمی وسایر همکاران ایشان که در سازماندهی وبرگزاری شایسته این مسابقه زحمات زیاد را متقبل شده بودند، اظهار امتنان وقدر دانی نمودند.محترم لعلی به همین مناسبت به آقای سمیع سحاب تحفۀ اهدا نموده وهمچنین یک ثوب تریکوی تیم ملی فوتبال آلمان را به طور یادگار به محترم الحاج محمد صابر روحپرور اهدا کردند.
هیآت مدیره اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا این افتخار بینظیر وتاریخی را به حمید رحیمی ، خانواده محترم شان ، همه ورزشکاران ،ورزشدوستان وکافه ملت افغانستان  تبریک وتهنیت گفته از بارگاه خداوند متعال پیروزی ها وکامیابی های مزید برا ی حمید رحیمی تمنا مینمایند.
 

حمید رحیمی عازم کابل شد
امروز ساعت 7صبح بوقت اروپای مرکزی حمید رحیمی مشت زن نام آور افغان وقهرمان جهان ، هامبورگ را به قصد وطن عزیزاش افغانستان ترک گفت . درمیدان هوائی هامبورگ محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا ، محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانهای مقیم آلمان ، محترم الحاج زلمی خیرخواه ومحترم حسین آقا جوادی اعضای هیآت مدیره ، محترم محمد حسن عضواسبق تیم ملی بکس افغانستان ومحترم روهینا نورستانی سابق عضو تیم ملی پهلوانی افغانستان ، یکتعداد جوانان ورزشکار مقیم هامبورک وعدۀ از اعضای خانواده آقای رحیمی برای وداع حاضر بودند.
آقای رحیمی با اهدای دسته های گل از جانب جوانان و دعای بنمنظور سفرخیر به وطن بدرقه گردیدند.
>>>> ادامه خبر
عکسهای بیشتر

استقبال گرم از حمید رحیمی درکابل
حمید رحیمی مشت زن برومند وقهرمان جهان ، امروز مورخ 3.مارچ 2012 وارد زادگاه اش شهر کابل شد . ازآقای رحیمی وهمراهان شان ، آقای محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک، آقای اختری رئیس فدراسیون ملی بوکس ، عدۀ از مسئولین کمیته ملی المپیک وفدراسیون بکس، مسئولین یک تعداد نهادهای ورزشی وتعداد کثیر هموطنان ورزشدوست وعلاقمندان رحیمی از ایشان استقبال بعمل آوردند. حمید رحیمی درصحبت اش خطاب به مستقبلین گفت که بسیار خرسند است از اینکه عنوان قهرمان جهان را به مردمش اهدا میکند.
حمید رحیمی مدت یکهفته درکابل خواهد ماند وضمن دیدار با مردم درباره مسابقه آتیه اش در شهر کابل که یکی ازآرزوهای اسای اش بعداز کسب عنوان قهرمان جهان میباشد ، با مقامات مربوط صحبت وتبادل نظر خواهد نمود.دراین سفر حمید رحیمی را سمیع سحاب منیجر ایشان ووحیدرحیمی همراهی مینماید
.
گزارش خبری تلویزیون آریانا از جریان استقبال حمید رحیمی در کابل

حامد کرزی رئیس جمهور مدال عالی غازی میرمسجدی خان را به حمید رحیمی تفویض کرد
روز چهار شنبه مورخ 7.مارچ. 2012 حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به حمید رحیمی قهرمان اتحادیه جهانی بوکس WBU مدال عالی میر مسجدی خان را تفویض نمود. درمحفلی که به همین مناسبت در ارگ برگزار گردیده بود، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مدال عالی غازی میرمسجدی خان رابه خاطر تقدیر رحیمی که کمربند قهرمانی جهانی بوکس WBU را به کشور به ارمغان آورده است، تفویض کرد. رئیس جمهور ضمن قدر دانی وتمجید از حمید رحیمی برای موصوف آرزوی موفقیت در کسب افتخارات بیشتر برای افغانستان نمودند.
قابل یادآوری است که حمید رحیمی بتاریخ 24 ماه فبروری 2012 قهرمانی جهانی بوکس را باشکست حریف قدرتمند اش روسلان رودویچ از کشور بیلا روس بدست آورد. رحیمی از 7سال به اینطرف به شکل حرفوی بکس میکند وتا حال در 21 مسابقه اشتراک کرده ودر 20 مسابقه برحریفانش غالب گردیده است .
قابل تذکراست که در مراسم تفویض مدال به حمید رحیمی محمدکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری ، شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور، داکتر صادق مدبر رئیس عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران ،محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک ودادمحمد پاینده اختری رئیس فدراسیون ملی بوکس نیز حضور داشتند.
هیآت مدیره اتحادیه ورزشی افغانان در اروپا این افتخار بزرگ را به حمید رحیمی وخانواده محترم ایشان وهمچنان به همه ورزشکاران وورزشدوستان تبریک وتهنیت گفته ، از بارگاه ایزد منان موفقیت ها وکامیابی های بیشتر برای موصوف تمنا مینماید.

بازگشت حمید رحیمی از سفر وطن
حمید رحیمی قهرمان بوکس جهان WBU امروز دوشنبه 12 مارچ 2012 ازسفر وطن مع الخیر به هامبورگ بازگشت نمودند. در میدان هوائی هامبورگ محترم نوراحمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا محترم الحاج محمد صابر روحپرور رئیس اتحادیه ورزشی افغانان مقیم آلمان ، محترم الحاج زلمی خیرخواه ومحترم حسین آقا جوادی اعضای هیآت مدیره ، محترم محمد حسن سابق عضو تیم ملی بوکس افغانستان ، یکتعداد جوانان ورزشکار واعضای محترم خانواده رحیمی ، از آقای رحیمی ومنیجر ایشان محترم سمیع سحاب،با اهدا دسته های گل استقبال نمودند. قابل تذکر است که حمید رحیمی بعداز کسب عنوان قهرمانی جهان بوکس ، بدعوت کمیته ملی المپیک افغانستان وفدراسیون ملی بوکس عازم کشور گردیده وبعد از سپری نمودن یکهفته به هامبورگ باز گشت نمودند. آقای سحاب گفتند که سفر ایشان بسیار عالی پلانگذاری واجرا گردیده وحمید رحیمی از این سفر ودیدار شان با مردم وعلاقمندان بخصوص جوانان کشورومقامات بلند پایه دولتی ، بسیار راضی وخرُسند میباشند. قرار است رحیمی یک مسابقه بوکس رادر سطح جهانی درکابل تحت نام مبارزه بخاطر صلح وبرضد خشونت، اجرا نماید.
عکسهای بیشتر

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.