Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

 

پیام تبریکی

سالی که گذشت ، علی الرغم تمام ندانم کاریها ، نواقص وکمبودها ، سالی پُرباری برای ورزش افغانستان بحساب میآید. در این سال ورزشکاران توانا وبااستعداد افغان در عرصه های گوناگون ورزشی درداخل وخارج از کشور در مسابقات بزرگ ملی ، منطقوی وبین المللی پنجه نرم کرده وقدرت وتوانمندی هایشان را به نمایش گذاشتند.در نتیجه یک تعداد قابل ملاحظه ورزشکاران ، افتخارات بزرگ و تاریخی برای کشور ما کمایی کرده وبیرق سه رنگ ملی مارا در احتزاز درآوردند.

روح الله نیکپا قهرمان دوست داشتنی ما با بدست آوردن دومین مدال برونز از المپیک 2012 لندن ، تاریخ ساز شد، سیر بهادر زاده مبارز بی همتا ی ما باشکست برق آسای پاولو تیگو ازجایگاه جهانی اش در مسابقات آزاد ورزشهای مختلط رزمی دفاع وبه پله های بالاتر صعود کرد. حسین صادقی ورزشکار وهنرپیشه محبوب ما از مسابقات بین المللی کیش ایران در اجرای فارم های ستندرد هنر های رزمی طلا گرفت.عثمان انوری در فینال قهرمان زیبایی اندام اروپا در کنار زیبا ترین اندامهای اروپا به رقابت پرداخت. به همین ترتیب موی تای کاران ما ، جودوکاران کشوراز داکه بنگله دیش ، ورزشکاران عرصه تانگ سو دو از هندوستان ، تیم ملی کُشتی ما از پاکستان ، پاورلفتینگ از هندوستان وتکاوندو کاران ما از مسابقات بین المللی جام فجر در تهران مدالها وافتخارات بزرگ کمایی کردند. اشتراک تهمینه در المپیای 2012 لندن وشرکت تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا ودرخشیدن بانوان در مسابقات پاورلفتینگ هند وجام فجر تکواندو در تهران بیانگر رشد سهمگیری بانوان در عرصه های گوناگون ورزشی میباشد.

یکی از نقاط قابل عطف در ورزش افغانستان ایجاد لیگ برتر فوتبال وبرگزاری مسابقات آن در کابل میباشد که درشد ونهادینه شدن این ورزش پُزطرفدار بسیار تآثیر گزار است. امید واریم این روند در سال آینده بهتر وخوبتر پیگری شود. متآسفانه از تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2012 کمتر اطلاع وخبر داشتیم حتی شاهد یک مسابقه دوستانه هم نبودیم. امیدواریم در سال آینده که مسابقات چلنج کپ پیشرواست خوب بدرخشند.

تیم های کرکت ورگبی هم مسابقات معین را در سطوح ملی ، منطقوی وبین المللی انجام داده اند.

در اروپا هم ورزشکاران ما در مسابقات ایالتی، کشوری واروپایی شرکت فعال داشته وبه دست آوردهای فخر آفرین نایل آمده اند .تیمهای تکواندوی هندوکش وپامیر شهرهای سنکت اوگوستین وترویسدورف تحت رهنمایی استادان محترم محسن وفا براتی وامیر سلطانی در مسابقات متنوع شهری، ایالتی ، کشوری واروپایی شرکت ورزیده ونتایج بسیار عالی بدست آوردند. باشگاه پهلوانی افغان در شهر هامبورگ تحت ریاست الحاج زلمی نظری "خیرخواه"ورهنمایی پهلوان مبین حکیمی، در مسابقات مختلف هامبورگ وشمال آلمان در سطح اوبرلیگه شرکت ورزیده وافتخارات بزرگ کمایی نموده اند. همچنان ورزشکاران ما مانند بشیر علیزاده در ایتالیا، شاه ولی فیروز زاده وحسین احمدی در ناروی ، مبین حکیمی وحبیب حسینی درآلمان ، حسین غلام وسمیر الکوزی در بلجیم، وورزشکاران از سایر کشورها در مسابقات مختلف شرکت نموده ونتایج بسیار خوب بدست آورده اند.

همچنان برگزاری تورنمنت فوتبال در شهر کلن آلمان ، برگزاری تورنمنت های والیبال در میان افغانان اروپا درشهر های هامبورگ ، امستردام وکشور دنمارک که توسط نهادهای ورزشی معین در اروپا برگزار گردیده ، تآثیر ارزنده در رشد فعالیتهای ورزشی افغانان داشته وزمینه دید وباز دید وتبادل تجارب را میان افغانان را فراهم ساخته است.

ما امیدواریم این تورنمنت ها در سال آینده نیز با کیفیت بهتر وسازماندهی خوبتر وبا همآهنگی بیشتر نهاد ها برگزار گردد. ما باور داریم که با کار مشترک وسهمگیری همه نهاد ها نواقص موجود در برگزاری تورنمنت ها مرفوع گردیده وبا بکار گیری امکانات نهاد ها واشخاص مسلکی وخبره ما شاهد تورنمنت های بهتر خواهیم بود.

فدراسیون ورزشی افغان در اروپا مطابق اهداف وبرنامه های خود در حد امکانات موجود در جهت رشد فهالیتهای ورزشی درمیان افغانان وفراهم آوری زمینه های دید وبازدید ورزشکاران افغان ، کشف استعداد ها ومعرفی آنان از طریق نشرات فدراسیون به جامعه ورزشی افغانان وهمچنان تقدیر وتمجید جوانان ورزشکار ما ، فعالیت نموده ودر مسابقات ورزشکاران افغان برای تشویق وترغیب آن شرکت ورزیده اند. تلاش مااینست که ما نتنها ورزشکاران را در اروپا تشویق وترغیب نمائیم ، بلکه به ورزش کشور نیز مصدر خدمت گردیم. جای بسیار خوشی ومسرت است که بخاطر تآ مین یک روابط نزدیک وهمکاری متقابل ریاست محترم کمیته ملی المپیک آقای نور اخمد سخی زاده رئیس فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا را بحیث نماینده رسمی آن کمیته محترم در کشور آلمان تعین وتوظیف نموده اند.

ورزشکاران وورزشدوستان گرانقدر، آنچه گفته آمدیم شمه از کارها وفعالیتهای ورزشکاران افغان وفدراسیون ورزشی افغانان در اروپاست به یقین کامل که ورزشکاران ما به مراتب دستآوردها و موفقیت های بیشتر دارند. همینطور کار فدراسیون ورزشی افغانان نیز دراین سال فارغ از نواقص وکمبودها نبوده وما به آ نها متوجه هستیم . قابل یادآوری است که تمام فعالین این فدراسیون به طور رضا کارانه وبدون کدام امتیاز مادی ومالی کار نموده وبا عشق وعلاقه ایکه به ورزش دارند تمام امکانات ووقت خودرا در این راستا بکار انداخته اند. بازهم ما بخاطر پیشبرد خوبتر امور به پیشنهادات وانتقادات سالم همه شما نیاز داریم. هر نظر وانتقاد شما برای ما ارزشمند است. با استفاده از فرصت میخواهیم از همین مرجع یکبار دیگر به همه ورزشکاران وعلاقمندان فدراسیون ابرازنمائیم که این فدراسیون یک نهاد مستقل ورزشی بوده و متعلق به هیچ قوم ، شخص، ارگان، حزب وتنظیم مشخص نبوده ودروازه های آن برروی تمام ورزشکاران باز است. همچنان بار دیگر دست همکاری ویاری را به طرف همه نهاد های ورزشی که صادقانه دراه ورزش وتقویت فعالیتهای ورزشی افغانها در اروپا مصروف هستند، دراز مینمائیم . با تمام صداقت اظهار مینمائیم که ما با هیچ شخص ، ارگان ونهاد مشکل نداریم. ما باور کامل داریم که بجای تخریب ورقابت ناسالم ، ما میتوانیم دوشادوش همدیگر ، همکار هم بوده وفعالیتهای مارا همآهنگ سازیم.

فرارسیدن سال نو میلادی را به همه ورزشکاران مقیم کشور های اروپایی ، صمیمانه تبریک وتهنیت گفته وسال نو 2013 را یک سال پُربار وپُر از موفقیت وکامیابی همراه با سلامی وتندرستی برای تک تک شما، آرزو مینمائیم.

عرض حرمت

هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا

 

بنام خداوند جان وخرد
پیام فدراسیون ورزشی افغانان
در اروپا
هموطنان عزیز،ورزشکاران وورزشدوستان گرانقدر افغان !
فدراسیون ورزشی افغانان در اروپا بمثابه یک نهاد مستقل ورزشی بخاطر انسجام وهمآهنگی بهتر فعالیت های ورزشی افغانان در اروپا ، بنیاد گذاشته شده است. این فدراسیون وظیفه خود میداند که جوانان ورزشکار افغان را در عرصه های مختلف ورزشی ترغیب وتشویق نموده وچهره های ممتاز ورزشی را کشف وبه جامعه ورزشی افغانستان معرفی نماید. برگزاری وسازماندهی جشنواره ها ومسابقات ورزشی بین الافغانی دراروپا یکی از عرصه های مهم فعالیت این فدراسیون را تشکیل میدهد.
ما معتقد هستیم که با سهمگیری فعال ورزشکاران افغان وایجاد روحیه اتفاق وبرادری میان آنان ،رفع سوتفاهمات واختلافات سلیقوی ، میتوانیم به رشد ورزش وفعالیتهای ورزشی افغانان در اروپا ممد ومددگار واقع شده ،وظیفه ورسالت میهنی خودرا به وجه احسن بسررسانیم. مابخاطررسیدن به این آمال وآرزوی انسانی ،صمیمانه وصادقانه اعلام میداریم که حاضر هستیم با تمام اتحادیه ها،کمیته ها وانجمن های ورزشی دراروپا همکاری نموده وبراساس تفاهم وهمکاری مشترک واحترام متقابل ارتباط کاملآ دوستانه برقرارنمائیم.
به صراحت اذعان میگردد که این فدراسیون متعلق به هیچ ارگان،شخص،وگروه سیاسی وقومی معین نبوده، تمام فعالیت آن فارغ ازتعصبات قومی،مذهبی،زبانی وسیاسی به امور ورزش متمرکز میباشد.دروازه های این اتحادیه به روی همه هموطنان باز است هیچ شرط وقیودبرای سهمگیری هموطنان ما در امور فدراسیون ازعضویت عادی تا سطح رهبری ،وجود ندارد.
ما تلاش مینمائیم که بخاطر تآمین وتحکیم روابط ورزشکاران افغان دراروپا و ورزشکاران داخل کشور ،با کمیته ملی المپیک ،فدراسیون های ملی ورزشی وتمام نهادهای ورزشی کشورروابط نیک وفعال را بادرنظرداشت اصل همکاری واحترام متقابل ،برقرارنموده ودررشدورزش ونهادینه شدن آن درسراسر کشورعزیزمان افغانستان سهم فعال داشته باشیم.
ازبارگاه ایزدلایزال استدعا واطمینان داریم که درراه رسیدن به این اهداف نیک وانسانی،مارایاری وکمک مینماید
بااحترام
هیآت مدیره فدراسیون ورزشی افغانان دراروپا
 

 

 

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.